blog magacin
MIŠLJEN
Arhiva
« » stu 2017
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Nema zapisa.
Blog
ponedjeljak, veljača 12, 2007

Povod

 

U Oslobođenju od 31. 01. 2007, u rubrici «Reagovanja», kao i u tzv. «Fondaciji Bosanska piramida Sunca» ukazao se izvjesni prof. dr. Ibrahim Pašić, tvrdeći – uz brojne dodatne gluposti (čije je masovno plasiranje u medije, po svemu sudeći, glavni simptom piramidalne mas-histerije) – kako je sve što je u vezi s njim izneseno u mome članku Piramidomanija u BiH – alternativna sramota (Oslobođenje 25. 01. 2007),  korumpirano... falsificirano, tendenciozno i kra­jnje nekorektno. Kako su ova podmetanja i neistine objavljena na stranicama Oslobođenja, bilo je prirodno da u ovom listu objavim i svoj odgovor. Ipak, s obzirom na ograničen broj redova predviđen za reagovanja, moj odgovor nije ušao u obzir za objavljivanje, iako sam predložio mogućnost da izađe u dva dijela. Kraćenje nisam mogao dozvoliti, s obzirom da je svaka od Pašićevih mnogobrojnih laži o mojim sklonostima korupciji i falsificiranju, zahtjevala detaljnije opovrgavanje.


ORIGINALNI PAŠIĆEV TEKST IZ OSLOBOĐENJA

 

Nije direktor, već «se prihvatio da rukovodi»

 

Prvi od tih falsifikata je po Pašiću, moje navodno namjerno pogrešno navođenje naslova njegovog nerecenziranog djela «Kulin & Prijesda – dva imena ilirskog porijekla u vladarskoj dinastiji srednjovjekovne Bosne». Ovdje moram priznati svoj slučajni previd nastao kod unošenja fusnote, no profesor bi, prije nego što je zbog toga paranoično iskonstruisao nekakve «Bačanoviće (!!!) i njihovu hrvatski motiviranu historiografsku školu», morao uzeti u obzir da se ime srednjovjekovnog bosanskog bana napisano kao Prijezda, nalazi i u naslovu njegovog članka «O ilirskom porijeklu srednjovjekovnog bosanskog vladarskog imena Prijezda». Kada bi po ovome sudili, profesor bi i sam bio članom nekakve hrvatske zavjere «Bačanovića», što je i logično, s obzirom da ista postoji samo u njegovom bezumlju, koje ne funkcioniše drukčije nego na  etnonacionalističkim principima, u čiju službu neprestano stavlja historijsku nauku. Svoju tvrdnju, da sam citirajući dio rečenice sa 52. stranice njegove knjige namjerno «korumpirao» i «falsificirao», izvorni tekst iste, Pašić je zapravo sam demantirao, navodeći je u cjelosti. U svome tekstu sam tvrdio i dalje tvrdim da Pašiću nije mnogo trebalo da sa tvrdnji o mogućem postojanju predslavenske (romano-ilirske) državne organizacije (a na osnovu dva vladarska imena, sa mogućom neslavenskom etimologijom), zađe u pseudo-naučna naklapanja Semira Osmanagića. To ću, s obzirom da me je dotični, izvolio počastiti sa više objeda i uvreda, morati – na njegovu sramotu -dodatno obrazložiti. Krenimo redom. U daljnjem nabrajanju mojih «falsifikata», Pašić piše kako «nije nikakav direktor Fondacije», iako na Zvaničnom sajtu piramidalne sekte u saopštenju od 14. 01. 2007 jasno stoji da  je upravni odbor potvrdio pet Projekata koje će Fondacija realizirati u 2007, među kojima je i Prailirska gradina Pošijak na Bjelašnici, a «direktor Projekta prof.dr. Ibrahim Pašić» (http://piramidasunca.ba/news/news_item.asp?NewsID=409 ). Osim toga prof. dr. Pašić je vjerovatno smetnuo s uma svoje aktivnosti od 22. oktobra 2006 godine, kada je na redovnoj sjednici Upravnog odbora «Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” informirao članove ovog pseudonaučnog kružoka «o inicijativi za pokretanje istraživanja ilirskih gradina na Bjelašnici”, «iskazao spremnost da se angažira na pokretanju te prikupljanju neophodnih dozvola za početak radova na Bjelašnici”, te «Odlukom Upravnog odbora Fondacije… imenovan za nosioca projekta…” (http://piramidasunca.ba/news/news_item.asp?NewsID=313. također i na: http://www.bih-piramide.bloger.hr/post/odrzana-redovna-sjednica-upravnog-odbora-fondacije-arheoloski-park-bosanska-piramida-sunca/87085.aspx). Dakle, moja opaska da je dotični profesor «jedan od direktora u Fondaciji», (a ne «direktor» Fondacije kako me pogrešno navodi), bazirana je na izvorima njegovih pokrovitelja (koje nije, niti namjerava opovrgnuti) i prema tome istinita. Obrazloženjem svoje angažovanosti pod okriljem Osmanagićeve apokaliptične sekte kao načelnog prihvatanja (a ne sopstvene inicijative, kako stoji na web-prezentaciji njegovih pokrovitelja!!!) «... da rukovodi arheološkim istraživanjima gradine...» dotični prof. dr. nikako ne može promjeniti činjenicu da se, svojim izborom, obreo u družini predskazivača sudnjeg dana, rasprodavača zapisa, hamajlija i magle, te potpunih diletanata i tako potvrdio svoje navodno «privatno mišljenje» o piramidama. o kojima se, kako veli «nikad nije zvanično izjašnjavao». I u ovom slučaju valja dr. Pašiću osvježiti pamćenje, odnosno podsjetiti ga na izjavu, datu 23.04.2006 visočkom radiu Q:

 

"Ovdje sam zbog izjave pojedinih sarajevskih, zeničkih i navodno tuzlanskih profesora koji su potpisali peticiju da se zabrani istraživanje Visočice. Tu sam iz razloga što sam čitav život bio protiv zabrana, a ovdje se radi o jednoj neprincipijelnoj zabrani. Svi ti ljudi koji su protiv ovog projekta mogu se uključiti i pomoći ovom mladom entuzijasti (S. Osmanagić op.a) kako treba i što treba raditi i time dobiva nauka. Ovdje se radi o nauci, odnosno protiv nauke. Naizgled svi ti potpisnici peticije zalažu se za nauku. Nije to nauka! Ovdje se radi prije svega o opstrukciji jednog istraživanja KOJE TREBA PODRŽATI. Ovdje je bitan pristup samom problemu, koji treba biti naučni općebosanski. Drugo niko nema pravo na taj način da šokira javnost koja nije toliko upućena u ovu problematiku. Ipak mediji su konstatirali da se radi o bosanskom projektu, pa da vidimo ko je za taj projekat, a ko nije. Najlakše je reći zaustavite sve!!! JA PODRŽAVAM OVAJ PROJEKAT i mislim da ga treba izdići na još jedan viši međunarodni nivo. Mi smo skloni da više vjerujemo stranim stručnjacima, nego sami sebi i to je nažalost tragedija uopće naše nauke." (http://www.visoko.co.ba/index.php?subaction=showfull&id=1145826896&archive=1146514962&start_from=&ucat=10&go=archives, ključna mjesta podebljao, podvukao i slova uvećao, V. B.)

Pašić, dakle, ne samo što je Semira Osmanagića, obmanjivača javnosti i sljedbenika učenja new age pseudo-profeta Josea Arguellesa, nazvao «mladim entuzijastom», već je uz apsolutnu podršku sektaškom preoravanju visočkih brda i proglašavanje prihvatanja sektaškog projekta za mjerilo patriotizma, direktno podržao i Osmanagićevu ideju o «vibrirajućoj» posebnosti direktnih potomaka «pra-Ilira». Na kraju krajeva, kako je moguće da osoba koja tvrdi da je «po užoj naučnoj profilaciji ilirolog», dopusti da ga se, uopšte dovodi u vezu sa diletantskim tvrdnjama o postojanju pra-Ilira prije 27 000 godina, a kamoli da sa autorima takvih smijurija, sarađuje na nekom projektu kao direktor? «Profilirani ilirolog» bi valjda trebao biti među prvima koji će osuditi masovno dezinformiranje javnosti – a koje se itekako tiče njegovog polja istraživanja. Umjesto toga, nadri-historičar Pašić, u hvalospjevu nadri-historičarskoj Osmanagićevoj Fondaciji, identično kao i u pogovoru svog nerecenziranog djela na 66 stranica teksta, (a koje naziva knjigom), utvrđuje etničko porijeklo mjerilom «vjerovanja» (kao da se radi o metafizici) kredibilitetu nekog stručnjaka. Profesorovi problemi tu ne prestaju, budući da ostaje misterija kako izdići Osmanagićev prevarantski projekat na međunarodni nivo, a istovremeno ne vjerovati stranim stručnjacima?

 Zloupotrebljavanje istoriografije u političke svrhe

 
U tom smislu, ne začuđuje njegova krajnje histerična reakcija u kojoj moj članak o piramidalnoj prevari (čiji je, dokazano, aktivni podržavaoc i učesnik) bez ikakve osnove dovodi u vezu sa jednom od etnonacionalističkih tlapnji, odnosno favoriziranja onih historijskih mogućnosti koje odgovaraju ovom ili onom političkom momentu sadašnjosti. Drugim riječima, za poentu moga članka, kao i za bosanskohercegovačku sadašnjost zatrovanu piramidalnim ludilom, sasvim je nebitno je li ban Prijezda/Prijesda odnekud «prijezdio», ili je predslovenskog porijekla (lično sam za to da se obe mogućnosti i dalje – naučno - a ne politički tendenciozno ispituju). Poenta jeste anahronističko iskorištavanje ove ili one teze u svrhu dnevno-političkih i etnonacionalističkih razračunavanja, a koje je u slučaju Osmanagićevog nadri-historičara Pašića više nego evidentno. Da dotični nazovi-historik ne može ni razmišljati u drugim kategorijama osim tendenciozno etnonacionalističkim, svjedoči i njegova ridikulna konstrukcija, kojom me je, na osnovu evidentiranja prezimena «Bačanović» u djelu hrvatskog onomastičara Petra Šimunovića «Hrvatska prezimena», svrstao u zavjeru podržavaoca «velikodržavnog hrvatskog mita». Šta uostalom i očekivati od zloupotrebljivog kvazi-intelektualca, koji, uhvaćen na (ne)djelu šurovanja sa new age pseudonaukom, panično priziva u pomoć nacionalističke stereotipe i zatim ih proicira u srednji vijek kada – kako bi mu trebalo biti poznato – nisu egzistirali? Tako, feudalni vladar feudalne srednjovjekovne bosanske države ban Prijezda/Prijesda (bez obzira na porijeklo, koje je u tom razdoblju irelevantno), nikako ne može – kao ni bilo koji srednjovjekovni vladar, biti «naš», niti «nam» (živimo li u srednjem vijeku ili danas?) odnekud «prijezditi» ili «neprijezditi». Mentalni sklop srednjovjekovnog čovjeka nije mentalni sklop 19. stoljeća, odnosno današnjice i, kao takav nije poznavao nacionalne podobnosti vladara. Kultura jednog podneblja jeste i kultura shvatanja sopstvene prošlosti. U tom smislu, antičkog i srednjovjekovnog čovjeka i njegove svjetonazore, treba posmatrati onakve kakvi su bili, a ne ih, kao Pašić, neznanstveno misinterpretirati, kako bi se od njih načinila ideološka podloga etnopolitici, a preko nje i proračunatoj genetičkoj propagandi Semira Osmanagića. I pored svoga elementarnog neznanja i dokazanih laži i zloupotreba, Pašić se usuđuje demagoški me optužiti za osporavanje učešća predslavenskog stanovništva u etnogenezi današnjeg BiH stanovništva, koje nigdje nisam dovodio u pitanje, već konstatirao ono što i dalje tvrdim: da, od dotičnog, otvoreno podržano kulturocidno pseudoilirstvo i pseudomajanstvo Semira Osmanagića, ignorira i omalovažava primarnu kulturu ovih krajeva, a radi se, s obzirom na hiljadugodišnji jezički kontinuitet – o slavenskoj kulturi (i njenoj historiji). Kultura, jeste kultiviranje, nasljeđivanje, njegovanje, a ne genetika, niti se zasniva na sačuvanoj onomastici ili toponimiji. Da je tako, značilo bi da se silni istočnonjemački
Moroczkaniczi, Chernowitzi, Kankowski, Mioski, Milzareki, Nowakowitzi itd, danas osjećaju Slovenima, a ne, – kao što se, budući postepeno germanizirani, logično i osjećaju – Nijemcima. Meni je - mada to nadri-istoričar citira, misleći da mi je otkrio nešto novo – itekako poznato  djelomično vlaško-aromunsko porijeklo prezimena Bačanović, ali, za razliku od paranoika Pašića (ubjeđenog da ga progone nepostojeći panslavisti), uz predslovensko «Bača», uvažavam i slovenski patronimik «ić», jednako kao i slovenski (srpski, bosanski, hrvatski) jezik kojim govorim i pišem. Uz to, narodnost moje porodice Bačanović nije hrvatska. Toliko o «Bačanovićima» i njihovoj velikohrvatskoj zavjeri, protiv Pašićevih ličnih «znanstvenih istina». Nisam ja, kako to pseudo-znanstvenik veli, doveo u vezu piramide i njegovu i(liro)deologiju, već sam on, svojim neodgovornim izjavama i postupcima, zbog kojih, pred domaćom i svjetskom naučnom javnošću, nikada sa sebe neće skinuti ljagu nacionalističke tendencioznosti u kombinaciji sa lažnim Osmanagićevim mesijanstvom. Isto važi i za – po Pašiću - «najuglednije kod Bošnjaka», odnosno navedeni dvojac Cerić-Silajdžić, kojima se, kao i Semiru Osmanagiću, želi «prisloniti», objavljujući kako je i njemu, kao i njima, država Bosna i Hercegovina sekta pod navodnicima. Bolje sebe i svoje istomišljenike nije mogao opisati.

 

P. S. I. Pašiću, budući da je utvrđeno da upravo Vi iznosite neistine, da ste tendenciozni demagog, neznalica, podržavalac pseudonauke i kultova sudnjeg dana, udvorica i nacional-šovinista, ovim prekidam svaki oblik korespoedencije sa Vama.

 

Vuk Bačanović, Sarajevo

 

PAŠIĆEVO JEZIKOSLOVLJE

 

Paranoja od nepostojećeg panslavizma, izgleda, toliko utiče na prof. Pašića, da počinje zaboravljati pravopis i gramatiku sopstvenog jezika. Tako mi spočitava navodnu tvrdnju da je ban Prijezda, «prijezdiJo» u Bosnu (perfekt trećeg lica jednine od jezditi je «jezdio»). Kako se usuđujem dovoditi u pitanje nepogrješivost «njegovih naučnih istina», kada je, kako veli, «doktorirao na toj temi» (umjesto «na temu»), «s posebnim obzirom...» (valjda je prof. dr. mislio na osvrt)? Njegove konstrukcije ne mogu se «osporiti nestručnakom i novinskim člankom (!!!)». Ovo je valjda neka pra-ilirska licentia poetica. Određene osobe, navodno sam doveo u vezu sa piramidama «na sličan način i kontekst». Kako se nešto može dovesti «na kontekst» to samo Pašić zna, iako ova kvazi-logika u potpunosti odgovara poruci njegovog članka.

misljen @ 18:37 |Komentiraj | Komentari: 17 | Prikaži komentare
Brojač posjeta
47705
Nema zapisa.
Nema zapisa.
Index.hr
Nema zapisa.